"พอเรามี Sense of Ownership เราก็เหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการ 

หลอมตัวเองเข้ากับองค์กรและสิ่งที่ทำ แค่นั้น Passion ก็เกิดเอง"

 

Cr. : พี่นัน, KKP CEO 

 

 

 

มาฟังพี่ Intern ตัวจริง... เสียงจริง...

เล่าให้ฟังเรื่องการฝึกงานที่ "KKP" กันดีกว่า

KKP Internship and Co-operative education programs provide an opportunity for students to learn through professional work experience with freedom to think and decide.  Students will have the opportunity to "learn, do, earn, have fun and be proud" of the work that can be used in the business. In addition, students will learn other interesting courses, both in-house courses and field trips to increase their professional skills.KKP Internship and Co-operative education programs provide an opportunity for students to learn through professional work experience with freedom to think and decide.  Students will have the opportunity to "learn, do, earn, have fun and be proud" of the work that can be used in the business. In addition, students will learn other interesting courses, both in-house courses and field trips to increase their professional skills.