"พอเรามี Sense of Ownership เราก็เหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการ 

หลอมตัวเองเข้ากับองค์กรและสิ่งที่ทำ แค่นั้น Passion ก็เกิดเอง"

 

Cr. : พี่นัน, KKP CEO 

 

 

 

มาฟังพี่ Intern ตัวจริง... เสียงจริง...

เล่าให้ฟังเรื่องการฝึกงานที่ "KKP" กันดีกว่า

โครงการฝึกงานและสหกิจศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานจริง ให้น้องๆ มีอิสระในการคิดและตัดสินใจ มีโอกาส "ได้เรียน ได้ทำ ได้สตางค์ ได้สนุก และได้ภูมิใจ" กับผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ นอกจากนี้ KKP ยังมีหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทั้งหลักสูตรภายในองค์กร รวมถึงการไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านอื่นๆ ให้กับน้องๆ อีกด้วย

โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่สามารถอ่านแผนที่ที่สามารถค้นหาได้ต่อไปนี้

คลิกลิงก์นี้เพื่อไปยังหน้าการค้นหางานของเราเพื่อค้นหางานที่มีอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้มากขึ้น