โอกาสดีๆ ฝึกงานให้ "เป็นงาน"​

กับ 

KKP Internship & Co-Operative Education 2022 

โอกาสสำคัญที่จะได้เรียนรู้ คิด และลงมือทำ 

สนุกกับชีวิตการทำงาน และอีกมากมายที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

 

ระยะเวลาฝึกงาน 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2022​ 

ดูรายละเอียดและร่วมฝึกงานกับ KKP​ โดยสแกน QR Code ได้เลย​ 

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่ง Resume ได้ที่​ KKPInternship@kkpfg.com​ ,02 495 3469​ 

#KKP #KKPInternship2022 #Lifeatkiatnakinphatra

โอกาสดีๆ ฝึกงานให้ "เป็นงาน"​

กับ 

KKP Internship & Co-Operative Education 2022 

โอกาสสำคัญที่จะได้เรียนรู้ คิด และลงมือทำ 

สนุกกับชีวิตการทำงาน และอีกมากมายที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

 

ระยะเวลาฝึกงาน 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2022​ 

ดูรายละเอียดและร่วมฝึกงานกับ KKP​ โดยสแกน QR Code ได้เลย​ 

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่ง Resume ได้ที่​ KKPInternship@kkpfg.com​ ,02 495 3469​ 

#KKP #KKPInternship2022 #Lifeatkiatnakinphatra

จากน้องฝึกงานในวันนั้น .. มาเป็น KKP ตัวจริงในวันนี้