จากน้องฝึกงานในวันนั้น .. มาเป็น KKP ตัวจริงในวันนี้