"มาร่วมสร้าง องค์กรในฝัน 

ของพวกเราด้วยกันที่ KKP"

cr. พี่หมิง Head of HR

"มาร่วมสร้าง องค์กรในฝัน ของพวกเราด้วยกันที่ KKP"

cr. พี่หมิง Head of HR

 

" ที่ KKP เปิดกว้าง

ไม่ต้องจบตรงสาย

เค้าก็เห็นคุณค่าในตัวเรา "

" ที่ KKP เปิดกว้าง ไม่ต้องจบตรงสาย เค้าก็เห็นคุณค่าในตัวเรา "

cr. น้องกัน ทีมบริหารความเสี่ยง