โปรแกรมของเรา

KKP ได้มอบประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะการทำงาน การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และยังได้เปิดมุมมองการทำงานร่วมกับพี่ๆและเพื่อนๆ ต่างมหาวิทยาลัย

"Knowledge Sharing"

ในระหว่างการฝึกงาน น้องๆ จะได้รับเชิญให้ฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆ จากผู้บริหารระดับสูงของ KKP เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ เป็นการเปิดโลก แนวคิด และประสบการณ์เพิ่มเติม ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน 

หัวข้อ    : Digital Business Transformer

วิทยากร : คุณฟิลิป เซียง ซอง แทน                  

              President

สถานที่  : อาคารเมืองไทย-ภัทร

หัวข้อ    : Infrastructure of E-Pay

วิทยากร : ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล               

              ประธานสายกลยุทธ์ธุรกิจรายย่อยและนวัตกรรม

สถานที่  : อาคารเมืองไทย-ภัทร

หัวข้อ    : Cashless Society

วิทยากร : คุณภาสกร บุญยประสิทธิ์

              รองประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่  : อาคารเคเคพี ทาวเวอร์

บรรยากาศอาจารย์มานิเทศก์ศึกษา @ KKP

บรรยากาศอาจารย์มานิเทศก์ศึกษา @ KKP

บรรยากาศที่น้องๆ ได้ Present ผลงานจริงๆ