ผลงานของน้องๆ

สิ่งที่น้องๆ ได้ฝึกทำงานจริงที่ KKP ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งไม่เพียงแต่น้องๆ ที่ได้ประโยชน์จากการได้มีพี่ๆ สอนให้ทำงานจริงๆ ด้วยกันแล้ว พี่ๆ เอง ก็สามารถนำสิ่งที่น้องๆ ช่วยกันทำไว้ ไปพัฒนาต่อยอดกับงานขององค์กรได้จริงในอนาคต

 

ตัวอย่างผลงาน