ความประทับใจจากพี่ถึงน้อง...จากน้องถึงพี่

มาฟังความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นจริง จากความประทับใจระหว่างการฝึกงาน .. จากพี่ถึงน้อง & จากน้องถึงพี่

เสียงจากพี่ถึงน้อง...

เสียงจากน้องถึงพี่...