แชร์ตำแหน่งงานนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล (Officer - Senior Manager)

วันที่:  4 ส.ค. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

แนะนำผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุนต่างๆ แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ในด้านเงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ รวมถึงจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการทำงานตามที่ธนาคารกำหนด

Qualifications / คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารด้านการลงทุน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคารเป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการและการขาย
  • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย และ Single License

Please open the URL to see the location: Click Here