แชร์ตำแหน่งงานนี้

Analyst - Credit Advisory

วันที่:  12 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

Credit Advisory was established under Investment Banking & Capital Markets Group, with a role to provide credit related opinions, recommendations, and solutions within KKP Financial Group, as well as to our corporate clients. Our roles include, but not limited to;

 • Provide and monitor credit analysis of debenture issuers for Debt Capital Market and related teams, as well as assist in the screening process for potential issuers
 • Assess credit rating impacts for Investment Banking’s deals, such as conducting shadow credit rating for non-rated corporate clients, assessing and providing advices relating to capital structure and impacts on the clients’ credit rating

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Perform credit analysis, which includes qualitative and quantitative analysis, financial modeling, and credit analysis report write-up
 • Work in a team to assist senior analysts on providing credit recommendations and presentations

Qualifications / คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree or above with outstanding academic record in Finance, Accounting, Economic, or the related fields
 • Prefer 1-2 years of work experiences but new graduates are also welcomed
 • Good command in English, especially in writing skill
 • Attention to detail 
 • Positive thinking, independent, resilient, and self-motivated
 • Able to work in a small team  

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 • Strong analytical skill both in quantitative and qualitative, and  knowledge of corporate credit
 • Understanding of the financial statement and accountings necessary for financial modeling 
 • Knowledge of credit ratings is a plus

Please open the URL to see the location: Click Here