แชร์ตำแหน่งงานนี้

Client Service

วันที่:  8 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่ประสานงานกับลูกค้า ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าในเรื่องของขั้นตอนและเอกสารการเปิดบัญชี การทำธุรกรรมด้วยตนเองใน Mobile Application รวมไปถึงการอธิบาย Service Model และคำแนะนำการลงทุนเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

•    ประสานงานเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ในการเปิดบัญชี การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนอื่น ๆ 
•    แนะนำขั้นตอนการใช้ Mobile Application 
•    ติดต่อลูกค้าผู้ที่สนใจในบริการของ KKP Edge เช่น แนะนำ Service model, อธิบายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถลงทุนได้ รวมไปถึงโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่าง ๆ
•    ให้ข้อมูล และคำแนะนำการลงทุนเบื้องต้น โดยอิงจากบทวิเคราะห์จากส่วนกลางของ  KKPS Research Center 
•    ดำเนินการทำธุรกรรม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ กองทุนรวม และ ผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนให้แก่ลูกค้า
•    ติดต่อประสานงานกับ Operational Team และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Qualifications / คุณสมบัติ

•    วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
•    มีใบอนุญาตแนะนำผู้ลงทุนหรือสามารถสอบใบอนุญาต (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
•    มีประสบการณ์งานในสายการลงทุน หุ้น หรือ กองทุนรวม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
•    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ และมีทักษาะการสื่อสารที่ดี
•    มีความมุ่งมั่น, กระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีความละเอียดรอบคอบ, ชอบแก้ปัญหา, เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง