แชร์ตำแหน่งงานนี้

Collection

วันที่:  9 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

-

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

-

Qualifications / คุณสมบัติ

-

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

-

Competencies

1-Background / Experience - RCM
2-Strengths/Threats - RCM
3-Technical Skill - RCM
4-กระหายชัยชนะ - RCM
5-ไม่ละความเพียร - RCM
6-เรียนรู้สามัคคี - RCM
7-เชื่อเสรีระบบตลาด - RCM