แชร์ตำแหน่งงานนี้

Data Analytics (D-Edge)

วันที่:  5 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

Qualifications / คุณสมบัติ

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

Please open the URL to see the location: Click Here