แชร์ตำแหน่งงานนี้

Investment Advisor

วันที่:  23 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

Investment Advisor is responsible to provide wealth management service to targeted clients who would benefit from our expertise in investment management and a superior wealth management platform

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • Develop and manage relationships with individuals with minimum liquid investable asset of 5 million baht or more
  • Provide wealth management solution through asset allocation strategy, giving clients access to variety of investment products covering all asset classes including cash, bonds, stocks and alternatives.

Qualifications / คุณสมบัติ

  • Master degree with minimum of 2-year experience in the capital market.
  • Highly knowledgeable about financial services and products
  • Highly developed relationship management skills
  • Demonstrated success in meeting business targets
  • Excellent communication and interpersonal skills
  • Mature and self-confident

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

-

Please open the URL to see the location: Click Here