แชร์ตำแหน่งงานนี้

Investment Product Specialist

วันที่:  3 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

Discretionary Mandate Portfolio Manager / Product Specialist is part of the Investment Solutions Department.  The department provides expertise in customized solutions for client investment across different asset classes and products for both onshore and offshore investment.  Specifically, Mandate Service is a one-stop service for Global Investment Solutions where clients can delegate all tasks to KKPS professionals including the implementation of macro views, selection of best-in-class products, and portfolio management to create long-term superior risk-adjusted returns.

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

•    Responsible for the end-to-end of the Mandate business in the Wealth Management including Mandate model offering, portfolio management, sales, internal training, and client meetings
•    Collaborate with the Wealth Management’s Mandate Investment Committee to construct Mandate model portfolios to offer to our clients  
•    Monitor and analyze market landscape 
•    Produce documents and communication on Mandate Service

Qualifications / คุณสมบัติ

•    High caliber Bachelor's/Master’s degree in Economics, Finance, or a related field
•    5+ years of relevant experience in the financial industry 
•    Highly knowledgeable about financial services and financial products
•    Experience in fund management is a plus but not required
•    Demonstrate strong organizational and co-ordination skills
•    Demonstrated success in meeting business targets 
•    Ability to adapt quickly and successfully in a dynamic business environment
•    Excellent communication and interpersonal skills 
•    Mature and self-confident 

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

Please open the URL to see the location: Click Here