แชร์ตำแหน่งงานนี้

KK Contact Center - Agent

วันที่:  4 ส.ค. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

-

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

-

Qualifications / คุณสมบัติ

-

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

-

Please open the URL to see the location: Click Here