กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Management Report

วันที่:  3 มี.ค. 2564
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

An accounting staff is responsible for maintaining financial procedures, including day-end, month-

end and year-end closings, forecasting and budgeting. Staff Accountant also analyzes corporate

financial operations to ensure the business is running efficiently.

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

· Prepare accounting entry for the Company’s businesses

· Prepare regulatory report and the Company’s operating result to regulators

· Prepare management report in accordance with management required

· Collaborate with other department regarding strategy planning, budgets and forecasts

preparation to align with the implemented annual business plan and strategies

· Assist team to develop/ set up accounting procedures for the Company’s new business

· Assist to collect and analyze data in necessary functions to support the business

Qualifications / คุณสมบัติ

· Thai national with Bachelor’s degree in accounting

· Age not over 30 years old.

· Preferably 1-2 years working experience in Finance from Securities / Financial Business

· Knowledge of PC and Microsoft application (Excel, Word and PowerPoint)

· Good analytical and presentation skills and capable of operating under time constraint

· Good command in English

· Pleasant personality with service minded, energetic, enthusiastic and a good team player

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

Basic knowledge of accounting principles and tax rule.