แชร์ตำแหน่งงานนี้

๋๋ีีืJunior Mutual Fund Accounting Officer

วันที่:  8 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกั

Job Summary

A Mutual fund Accounts is main responsible for Net asset value calculation  and   fund accounting for fund financial statement, to prepare and inspect fund transaction and the rights of securities in mutual fund holding , to prepare report for regulator , SEC, Revenue Department and related entity.

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • To ensure correctness of calculation NAV.
  • To ensure on-time and correctness of fund transactions and the rights of securities in mutual fund .
  • To provide and prepare report for SEC, AIMC, BOT or other regulator and other related person with accurate information in timely manner.
  • Coordinate with trustee and other business unit in completing all necessary fund accounting works.     
  • To prepare PND53 for revenue department with accuracy in timely manner.

Qualifications / คุณสมบัติ

•    High caliber Bachelor degree in Economics, Finance and accounting or related filed.
•    0-3 years experiences in accounting or financial institution. 
•    Self-motivated with the ability to prioritize, meet deadlines and manage changing priorities.
•    Good command of spoken and written English.
•    Strong analytical and problem solving skills.
•    Excellent communication and interpersonal skills. 
•    Ability to multi-task and work under pressure.
•    Be a good coordinator with both external and internal business unit.

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

Have knowledge in securities and financial instruments and how to mark to market each securities for calculation net asset value.

Please open the URL to see the location: Click Here