แชร์ตำแหน่งงานนี้

Junior Private Fund Accounting Officer

วันที่:  3 ส.ค. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกั

Job Summary

A Private Fund Accountant is main responsible for all aspects of day-to-day accounting for one or more assigned mutual accounts.

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • To ensure correctness of fund accounting, and calculate NAV.
 • To ensure on-time and correctness of client payment and bank reconciliation.
 • To provide accurate information of private fund for other related person in timely manner.
 • Coordinate with custodian and auditor (if have) in completing all necessary fund accounting works, open account, reconcile data, etc.
 • Improve process efficiency for fund accounting.
 • To  prepare financial statement with accuracy in timely manner
 • Prepare reports to comply with regulator and clients agreement in timely manner and correctness  

Qualifications / คุณสมบัติ

 • High caliber Bachelor degree in Accounting, Finance, Economics or related filed and post degree in MBA
 • 0-3 years experiences in financial institution or related filed.
 • Self-motivated with the ability to prioritize, meet deadlines, and manage changing priorities.
 • Good command of spoken and written English.
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to multi-task and work under pressure.
 • Be a good coordinator with both external and internal business unit.

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

Have knowledge in securities and financial instruments and how to mark to market  each securities  for calculation net asset value

Please open the URL to see the location: Click Here