แชร์ตำแหน่งงานนี้

Wealth Business - Coordinate

วันที่:  8 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

Coordinate Officer is member of Supervising, Coordinate and Control Team in the Wealth Business Supervising & Control Department. The Officer should possess profound knowledge in KYC-CDD Process with reasonable concern on business interest. Business sense as well as knowledge in firm’s policies is essentials for this function.

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Perform in depth KYC and client due diligence
 • Interact with process partners e.g. Sales, Risk Management, Compliance, AML Compliance, Legal and Securities Operations Team to facilitate client profiling, client review, credit review and other account opening process
 • Study and understand WM products and evaluate clients’ credit data, financial statements and risk profile in order to approve appropriate credit limit
 • Participate in process standardization and improvement discussions with Business Process Department
 • Be responsible for handling all inquiries regarding client onboarding

Qualifications / คุณสมบัติ

 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree or above graduate in Finance, Accounting, Economics or related field
 • Knowledge of PC and Microsoft applications (Word, Excel and Power Point)
 • Pleasant personality with service-minded and good team player
 • Excellent written and spoken English as well as Thai language skills
 • Be pro-active and self-starter with a can-do attitude
 • Possess analytical, problem solving and conceptual skills
 • Must be energetic, have strong personality and able to work independently
 • Must be able to perform well under pressure
 • Must be able to multitask

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 • Profound knowledge in KYC-CDD
 • Credit Analysis
 • Knowledge in Financial Products

Please open the URL to see the location: Click Here