แชร์ตำแหน่งงานนี้

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกองทุน

วันที่:  16 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกั

Job Summary

Responsible for managing Fund Operations Team, including developing and implementing business plans, projects and procedure

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

•    Being a key member of management team and contributing to the strategic direction and success of the organization
•    Responsible and leading  team for the smooth functioning of day-to-day operations and improve team efficiency
•    Has a detailed expertise in fund operation, accounting and registrar related to mutual funds, private funds and property funds
•    Strong sense of responsibility and solution oriented 
•    Developing and mentoring team members on their career goals
•    Negotiating service contracts and agreements related to the fund business with key service providers

Qualifications / คุณสมบัติ

•    Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance or related field
•    10+ years of investment industry experience, directly working in fund operations
•    5+ years management experience
•    Leadership and management skills
•    Strong analytical and problem-solving skills
•    Excellent communication and interpersonal skills.

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

-